Член : Најава |Регистрација |Неуспешно знаење
Барај
Доменико Кампањола [Модификација ]
Доменико Кампањола (1500 - 1564) бил италијански сликар и гравурал во гравирање и резба во Венецијанската ренесанса, но чии највлијателни дела биле неговите цртежи на пејзажи.
[Италија][Гравирање][Woodcut]
1.Животот и работата
2.Преживеани слики
[Испратите Повеќе Содржина ]


Авторски права @2018 Lxjkh