Член : Најава |Регистрација |Неуспешно знаење
Барај
Кумарби [Модификација ]
Кумарби е главен бог на Хурианците. Тој е син на Ану (небото), и татко на богот на бура Тешув. Тој беше идентификуван од страна на Хурианците со сумерски Енлил, а од Угаријците со Ел.
Кумарби е познат по многу митолошки Хетејт текстови, понекогаш сумирани под терминот "Кумарби циклус". Овие текстови, меѓу другото, го содржат и митот за Небесното кралство (познат и како Песна за Кумарби или Хетејската теогонија, ЦТХ 344), Песната за Уликумми (ЦТХ 345), Кралството на Бог КАЛ (CTH 343) , Митот за змејот Хедаму (CTH 348), Песната за Сребрена (CTH 364).
[Ел: божество][Теогонија]
1.Кралството на небото
[Испратите Повеќе Содржина ]


Авторски права @2018 Lxjkh